Alles over Bob Sijthoff

Bob Sijthoff

Bob Sijthoff (Wassenaar, 1944) was actief in de uitgeversbranche, waar hij onder meer het belang van zijn vader in familiebedrijf Het Financieele Dagblad behartigde. Hij is inmiddels gepensioneerd en legt zich toe op het beleggen en investeren in bedrijven die zich bezighouden met techniek en innovatie. Dat zijn focus hierop ligt, is ingegeven door het feit dat hiermee in zijn optiek veel problemen waar de wereld mee worstelt kunnen worden opgelost.

Studieperiode

Na zijn middelbare school op een internaat te hebben gevolgd, studeerde Bob Sijthoff Economie en Business aan de Columbia University in New York. Dat hij voor deze plek koos, had twee redenen. Enerzijds werd dit ingegeven doordat zijn vader er woonde. Anderzijds omdat hij in die periode rond zijn achttiende een beetje vastzat in zijn leven in Nederland. ‘Economie en Business is een brede studie. Ik heb er ook veel gedaan aan kunsthistorie. Wat mij ook erg interesseert is geologie en literatuur. Allemaal vakken die je op college volgt, dat gaat zo in Amerika. Je begint breed en daarna specialiseer je je voor je masters. Dat sprak me erg aan.’

Tijdens zijn studie in New York werkte Bob Sijthoff als stagiair op een reclamebureau, waar hij zich onder meer bezighield met het opzetten en creëren van videoreclame voor televisie. Bob Sijthoff hield zich afzijdig van studentenactiviteiten. Die waren naar zijn mening in die tijd te veel gericht tegen de Vietnam-problematiek. Na negen jaar in de Verenigde Staten te hebben gewoond, keerde hij in 1972 terug naar Nederland en ging hij aan de slag bij Het Financieele Dagblad.

Het Financieele Dagblad

De vader van Bob Sijthoff, Hendrik Sijthoff, was eigenaar en aandeelhouder van Het Financieele Dagblad. Vader Hendrik woonde in het buitenland en Bob Sijthoff ging zijn belangen behartigen. Zo rolde hij de uitgeversbranche in. Tot de verkoop van het dagblad aan de investeringsmaatschappij HAL in 1997, bekleedde Bob Sijthoff er diverse functies, van medewerker op de administratie naar de directie naar commissaris.

‘In die tijd bestond een krant uit twee onderdelen. Enerzijds was er de techniek, die overigens heel anders was dan tegenwoordig. Anderzijds waren er de advertentieverkopen, uiteraard belangrijk om het dagblad te kunnen financieren. Naar mijn mening was de redactie in die tijd nog een beetje een onderschoven kindje. Terwijl ik mij juist altijd wilde inzetten voor een bredere en grotere redactie met meer nieuws. Ik had de redactie graag willen loskoppelen van de advertentieverkoop. Maar dat vonden ze te kostbaar.’

Mentor

Van de toenmalige hoofdredacteur heeft Bob Sijthoff heel veel geleerd. ‘Hij had een gedetailleerde en toch nuchtere blik op de samenleving. Hij wist alles goed samen te vatten en te relativeren. Mijn blik is daardoor ook aanzienlijk breder geworden.’

Toen Het Financieele Dagblad werd verkocht, stapte Bob Sijthoff ook uit het bedrijf. Met zijn brede en jarenlange ervaring in de uitgeversbranche heeft hij vervolgens meerdere overnames in deze branche begeleid en verschillende uitgeverijen geadviseerd. ‘Overnames begeleiden is heel interessant. Leerzaam ook.’

Inmiddels is Bob Sijthoff gepensioneerd. Iets wat hem zelf weinig tot niets zegt. ‘Sinds mijn 65ste ontvang ik AOW, maar ik ga gewoon door met werken. Als je dat niet doet, “verzanden je aderen”. Het is belangrijk om elke dag iets nieuws te leren. Ik leer bijvoorbeeld erg veel van mijn kleinkinderen. Ik sta versteld hoe zij met de nieuwe media omgaan. Er is veel veranderd. Ik weet nog goed dat de eerste onenigheid in het familiebedrijf ging om een elektronische telmachine. Een aantal mensen vond dat dat nergens voor nodig was en er niks mis mee was om de weeklonen met de mechanische machine, wat veel meer handelingen vergde, uit te rekenen.’

Foetaal welzijn

Zijn vrije tijd vult Bob Sijthoff onder andere met de zoektocht naar interessante beleggingsobjecten. Bij voorkeur belegt hij in bedrijven met een focus op innovatie en techniek. Een van de bedrijven waarin hij investeerde, maakt onder meer minuscule generatoren en al even minuscule motortjes (minder dan een millimeter in doorsnee) die samen met cameraatjes de binnenkant van bloedvaten filmen. Inmiddels heeft Bob Sijthoff het bedrijf succesvol verkocht. Momenteel investeert hij in een waterstofsysteem, waar de vrijkomende energie door de atomische bindingen van H2 en O2 groter is dan de energie die nodig is om die atomische bindingen te breken.

Ook investeert Bob Sijthoff in vernieuwend onderzoek dat succesvolle foetale operaties veel kansrijker maakt. Voorheen ging bij zo’n operatie veel vruchtwater verloren, waardoor het kindje te vroeg werd geboren. In die gevallen zijn de longetjes bijvoorbeeld niet goed ontwikkelt, wat later problemen geeft, dat is nu niet meer het geval. Het kindje kan volledig voldragen ter wereld komen en hierdoor vervolgens een normaal leven leiden. Bob Sijthoff vindt dit van ongekend belang. Hij onderhoudt dan ook nauw contact met de Universiteit Zurich, waar onder meer aan deze ontwikkeling wordt gewerkt.

Investeringen

Of een techniek of innovatie toekomst heeft, en dus of hij in een bedrijf investeert, bepaalt Bob Sijthoff op basis van zijn onderbuikgevoel. Hij is de eerste om toe te geven dat achteraf ook weleens blijkt dat hij ernaast zat. Maar dit vindt hij het risico van het vak.

Verder is het een kwestie van oren en ogen openhouden, stelt Bob Sijthoff. ‘En het is belangrijk om te luisteren naar je vermogensbeheerder en de mensen eromheen. Mijn vermogensbeheerder komt ook vaak met ideeën. Zo investeer ik ook in een bedrijf dat zich bezighoudt met het opkopen en exploiteren van speciale hotels. Ze zijn begonnen in de covidtijd, toen veel hotels gesloten werden en failliet gingen. Deze keten is toen gestart met het opkopen bijna failliete hotels die zo toch weer een goede toekomst kunnen hebben.’